ยินดีต้อนรับสู่ระบบฐานข้อมูลเมือง

NET ZERO

โรงเรียนบ้านนาสัก หมู่บ้านนาสัก จ.ลำปาง

2023-11-13 | 10:00 น.
PM2.5 (μg/m3)

15

(μg/m3)
PM10 (μg/m3)

15

(μg/m3)
ความชื้น (%)
15
อุณหภูมิ (°C)
15
ลม (m/s)
15
พยากรณ์ค่าฝุ่น

ค่าฝุ่นรายวัน
ค่าฝุ่นรายชั่วโมง

0-15.0
15.1-25.0
25.1-37.5
37.6-75.0
>=75.1

คุณภาพอากาศ

ลำดับ
เมือง/หน่วยงาน
pm25